Zarejestruj swoją aptekę w FarmaProm

Akceptowane formaty plików: png, jpeg, pdf.
W związku z procesem rejestracji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w dwóch pierwszych obszarach jest ono niezbędne do utworzenia konta:
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (dalej: „FarmaProm”). Dane kontaktowe FarmaProm to: daneosobowe@farmaprom.pl, a dane Inspektora Ochrony Danych FarmaProm to: iod@farmaprom.pl . Dodatkowe dane kontaktowe FarmaProm dostępne są na stronie: https://www.farmaprom.pl/kontakt/
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Cele przetwarzania danych osobowych zostały odpowiednio zawarte w powyższych formułach zgody.
Pani/Pańskie dane mogą być aktualizowane i uzupełniane na podstawie źródeł publicznych, a na ich treść mogą składać się: imię i nazwisko, firma, adresy prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, a w niektórych przypadkach także adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu prowadzonych placówek.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy z branży farmaceutycznej oraz podmioty działające na rynku ochrony zdrowia, a także partnerzy FarmaProm w zakresie obsługi technicznej, organizacyjnej i logistycznej procesów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim swoją działalność będzie prowadziła FarmaProm lub korzystające z bazy FarmaProm podmioty działające na rynku farmaceutycznym i medycznym, tak długo jak podmioty te realizować będą aktywności związane z przekazywaniem informacji albo marketingiem produktów lub usług, lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu/wycofania zgody w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.